Rozszerzenie działalności

Mamy ogromną przyjemność poinformować o niedawnym zatwierdzeniu przez Krajowy Rejestr Sądowy naszych listopadowych zmian w statucie! Nasza działalność obejmuje obecnie szerszy zakres aktywności:

1) Przeciwdziałanie bezdomności, okrucieństwu i przemocy wobec kotów, a szczególną uwagą objęte są koty wolno żyjące i bezdomne,
2) Pomoc kotom krzywdzonym, porzucanym, chorym, pozbawionym właściwej opieki,
3) Podnoszenie świadomości społecznej oraz upowszechnianie wiedzy z zakresu humanitarnego traktowania zwierząt, przynależnych im praw, obowiązków opiekunów i instytucji wobec zwierząt,
4) Propagowanie wegetarianizmu i weganizmu,
5) Tworzenie i propagowanie określonej postawy i światopoglądu, cechujących się dbałością o środowisko naturalne,
6) Propagowanie sposobu życia wolnego od okrucieństwa, przemocy, destrukcji, szowinizmu i zobojętnienia,
7) Propagowanie postawy harmonijnej współegzystencji ze wszystkimi istotami żywymi.

Jednocześnie bardzo dziękujemy Stowarzyszeniu Empatia za użyczenie fragmentu swojego Statutu

Koty pozostają oczywiście na pierwszym miejscu 🙂 Niemniej jednak serdecznie zapraszamy do wspólnej aktywności na rzecz wszystkich zwierząt i przyrody!